Hur långt får man gå?

2005-03-17 19:41
Anders Lundgrens avatar
Inlägg: 664
Instrument: Visa
Läste det Jonas ”Birger” Birgersson, VD Bredband2, skrivit på Aftonbladet.
http://www.aftonbladet.se/vss/debatt/story/0,2789,617985,00.html
Jag kan inte påstå att jag vill befinna mig i Henrik Ponténs kläder nu när det börjar storma kring Antipiratbyrån (APB).

Admin på Vi Musiker | www.alundgren.se | www.vibait.se | www.findthecd.com

Permanent länkAnmäl
2005-03-17 20:23
Bengt Lundbergs avatar
Inlägg: 2420
Instrument: Visa
Ja, jo, det var mycket att läsa. Henrik Pontén har en utsatt roll, ja, men det är ju inte hans grej det här. Han är bara en lakej. Det är något mycket större bakom än en svensk jurist. Dock är det nu en massa tonåringar som inte förstår det, utan rentav gör sig olyckliga för livet till ingen nytta (kan mycket väl bli några fällande domar för mordhot efter detta). Det dom inte förstår är att lekejer kan bytas ut hur många gånger som helst. Jonas Birgersson försöker också förklara detta, om du läser noga.
Polisens agerande i det här är högst anmärkningsvärd och det kommer nog ett efterspel. Inte minst den omtalade filmningen vid tillslaget. Rättsväsendets agerande är också det mycket tveksamt, jag vet inte om det ska ses som en ursäkt att dom inte förstår hur Internet fungerar? Inte fullt ut, men en del ursäktar det kanske i just frågan om husrannsakan, däremot måste dom ta all experthjälp dom behöver för att nå full kunskap vid en senare rättegång.
Bahnhof har inte heller rent mjöl i påsen, det är ju alldeles klart, åtminstone inte fullt ut. Det gör nog att "medelsvensson" i viss mån kan vara ursäktande mot polis, rättsväsende och även antipiratbyrån. Hade varit lättare att få en ordentlig folkopinion emot dessa amerikanska storföretags tilltag om det hade kunnat påvisats att det var en helt oskyldig aktör som hade angripits. De som talar i egen sak har ingen betydelse egentligen, det är när en stor andel "vanligt folk" tar ställning för eller emot som det verkligen påverkar politiken samt de som sitter med visst beroende av politiken (både polis och rättsväsende).
Vi får se vart det tar vägen sen. Rättegångarna blir ju också intressanta (jag räknar med flera).
Moderator på Vi Musiker | www.lundberg-lagerstedt.se
Permanent länkAnmäl
2005-03-17 20:42
Anders Lundgrens avatar
Inlägg: 664
Instrument: Visa
Jo, visst är Henrik bara en pjäs i spelet. Dagens ungdom har lätt att utrycka sig hårt, ett bekymmer som, i värsta fall, snart kan börja synas. Om det blir dom för någon av de som önskat livet ur Henrik återstår att se, om så är fallet blir det ju en ordentlig läxa. Frågan är om de inser vem som gjort fel?
Jo, som Aftonbladet nämner [1] så verkar ju Polisen ha ett visst samarbete med APB. Detta är skrämmande.
Rättsväsendet kan nog inte ursäkta sig med att de inte har kunskap kring ett ämne, det kan inte vara svårt i dagens läge att snabbt och enkelt ta reda på fakta i vissa fall eller en kvalificerad gissning i andra fall.
Att inte Bahnhofs ledning blir informerad innan kan man tycka är anmärkningsvärt. Som jag uppfattat det är det inte Bahnhof utan någon anställd eller kund som haft detta meterial på servrarna. I så fall tycker jag verkligen att företaget ska kontaktas innan man går in och plockar servrar.
I mina ögon har inte APB något här att göra. Den roll de har tagit på sig får man inte, enligt svensk lag, ta på sig utan det är bara staten som får göra detta. De har dessutom agerat tveksamt i många fall. Att det här har fått fortgå så här länge utan invändningar från myndigheter är skrämmande och man börjar ju ifrågasätta hur den personliga integriteten egentligen skyddas i dagens samhälle. Kommer vi se fler aktörer likt APB som på olika sätt rider på den osäkerhet som idag finns? Mydigheterna måste skynda sig att klargöra vad som gäller.

[1] http://www.aftonbladet.se/vss/it/story/0,2789,617279,00.html

Admin på Vi Musiker | www.alundgren.se | www.vibait.se | www.findthecd.com

Permanent länkAnmäl
2005-03-17 21:19
Bengt Lundbergs avatar
Inlägg: 2420
Instrument: Visa
Rättsväsendet kanske inte ursäktas i de flestas ögon. Men det är nog inte helt ovanligt att just besluten om en ev. husrannsakan kan tas med lite bristfälliga kunskaper från deras sida. Kan ju av naturliga skäl inte ha all kunskap själva, inte inom alla upptänkliga områden. Så det är inkallade experter dom får förlita sig på då. Det de skulle ha gjort i det här fallet är ju att hämta in expertutlåtanden från annat håll än anmälarens experter. Men det tar tid och kostar pengar - även rättsväsendet har en ansträngd ekonomi idag.

Jo, jag är fullt medveten om att det är vissa anställda som har sysslat med piratkopieringen och inte Bahnhofs ledning. Dock är det så att man som företagsledare faktiskt måste veta vad som pågår inom företaget, men har det yttersta ansvaret för allt som sker inom ramen för företaget och dess lokaler. När en så omfattande piratkopiering har skett inom Bahnhofs gränser, så är inte ledningen skuldfri. Det minsta Bahnhofs ledning gjort sig skyldiga till är "försumlighet". Dock är det annan sak att en försumlighet inte ska få rättsväsende och polis att agera som dom nu har gjort.
Vad det handlar om är att svenska myndigheter lägger sig platt för amerikanska storfinansiella intressen. Jag tycker inte om det, men jag är för den skulle inte för piratkopiering.
Moderator på Vi Musiker | www.lundberg-lagerstedt.se
Permanent länkAnmäl
2005-03-17 22:20
Anders Lundgrens avatar
Inlägg: 664
Instrument: Visa
Det utförs inte utredningar kring varför en husransakan ska ske utan man beviljar dem bara? Just i detta fallet låter det som om man tagit för lätt på saken och "bara beviljat" för att bli av med ärendet. Att rättsväsendet har en ansträngd ekonomi visar sig tydligt i detta fall.

Jo, men om man som företagsledare måste veta vad som försigår inom företaget kan man ju tycka att just företagsledaren ska informeras om en husransakan, eller intrångsundersökning som det rörde sig om i detta fall. Jag menar inte att Bahnhofs ledning är skuldfria utan ifrågasätter bara varför de inte informerades.

Precis, jag håller med dig. Priatkopiering är inte rätt men åtgärderna för att förhindra dem, eller minska dem, kan ju inte tillåtas att stå över lagen. Det måste finnas bättre sätt att lösa problemet på. IFPI verkar ha något sundare åsikter [1] i frågan.

[1] http://www.aftonbladet.se/vss/it/story/0,2789,618166,00.html

Admin på Vi Musiker | www.alundgren.se | www.vibait.se | www.findthecd.com

Permanent länkAnmäl
2005-03-17 22:35
Bengt Lundbergs avatar
Inlägg: 2420
Instrument: Visa
IFPI är nog en sundare organisation. Det är ju inte ett direkt verktyg för den amerikanska storfinansen. IFPI är ju skapat i England en gång i tiden.

Artikeln: När den gäller den här nya lagen som kommer den 1 juli, så är jag alltid skeptisk till den typen av lagstiftning. Markerande lagstiftning, som egentligen inte fullt ut kan följas. I det här fallet hamnar vi så småningom i det läget att den som laddar ner en musikfil faktiskt tror att det är en fullt laglig demofil (och kanske t.o.m. har fått löfte om det från den som delar ut filen), men som ändå är en piratkopia. Den personen ska vi alltså "hänga" efter den 1 juli. Vad gott leder det till? Jag tycker alltså alltid att lagen och rättsliga insatser ska riktas mot distributörer och tillverkare, aldrig slutkonsument.
Moderator på Vi Musiker | www.lundberg-lagerstedt.se
Permanent länkAnmäl
2005-03-17 23:10
Anders Lundgrens avatar
Inlägg: 664
Instrument: Visa
Jo, men det är inte lätt att lagstifta kring den nuvarande situationen. Men det är kanske fel nivå att lägga det på? Ligger inte ansvaret hos de stora leverantörerna, de som står bakom APB? Det är väl pga deras "misslyckande" som vi har den stora spridningen vi har idag. Med den omsättning de har borde de kunna satsa på problemets kärna istället för att rikta in sig på resultatet. Blir lite som att äta anti-depressiva tabletter - man blir inte psykiskt bättre av dem.

Det är kanske hårt att kalla det "misslyckande" ovan. Vi har haft en snabb utveckling och digitalisering, det är inte lätt att hänga med. Att dessutom kasta om en hel branch med konsumenter, det tar tid räknat i decenium. Nu går diskussionen in mer på lagrinsmedium men jag tror att skivbolag runt om i världen ska sätta sig ner och diskutera fram en bra lösning. På 70-talet skapades grunderna för hur datorer ska kommunicera på olika sätt som vi idag ser som en självklarhet. Detta fungerar ännu, kanske på grund av de dokument som användes. Request For Comment (RFC) finns att hämta på många ställen på internet och beskriver standarder för HTML, FTP, mail och det mesta som de flesta idag använder i vardagen. På detta sätt måste man nog också göra med media. Ursäkta om det blev allt för OT.

Admin på Vi Musiker | www.alundgren.se | www.vibait.se | www.findthecd.com

Permanent länkAnmäl
2005-03-19 18:39
Bengt Lundbergs avatar
Inlägg: 2420
Instrument: Visa
Att de är svårt för många att hänga med i digitaliseringen av all media, det är helt klart. Men visst går det för musikbranchen att ställa om sig, anpassa sig och ändå värna om upphovsmännen. Om det är så att dom vill det. Man kan tvivla på att dom vill. För vem värnar dom egentligen i första hand? Är det någon som tror att det är upphovsmännens rätt till royalty som dom stora ammerikanska finasiella intressena värnar mest? Nej, det är naturligtvis sin egen buisiness som dom i första hand värnar om.
Modernare former för musikdistribution finns redan. Färdiga fungerande system. De kan ge upphovsmännen minst lika mycket i royalty. Men stora företag med traditionellt uppbyggda distributionsnät vill naturligtvis streta emot, vill ha kvar den gamla vinstgivande verksamheten så länge det bara går.
För att återknyta till det aktuella tillslaget mot Bahnhof: Det var alltså inte alls för musikaliska upphovsmäns bästa som det tillslaget gjordes. Det var helt enkelt ett beställningsverk av mycket stora bakåtsträvande multinationella musikdistributörer. Det som jag reagerar på är att svenska myndigheter lägger sig platt för dessa intressen och egentligen inte har en egen politik om detta område. När det till och med går så långt att polisen låter dessa intressen följa med in vid tillslaget och filma i lokalerna, då luktar det ruttet.
Som tidigare sagts, det är inte försvarbart med piratkopiering. Dock ska det problemet lösas med metoder som Sverige har bestämt och på det vis som vi svenskar vill lösa det, och givetvis inom ramen för svensk lagstiftning.
Moderator på Vi Musiker | www.lundberg-lagerstedt.se
Permanent länkAnmäl
2005-03-25 22:37
Anders Lundgrens avatar
Inlägg: 664
Instrument: Visa
Nej, det är ju uppenbart att det bara är ekonomiska instressen bakom, precis som med allt annat. Det är företag det handlar om, det primära syftet med företag är ju att tjäna pengar. Men jag tycker det är konstigt att musikbranchen inte varit lika snabba på att anamma digitaliseringen. Missförstå mig rätt när jag säger musikbranchen och digitaliseringen. Digitaliseringen påbörjades ju visserligen i och med CD-skivan för över 15 år sedan men sen då? Att de vill hålla kvar i skivförsäljningen framför helt digitala alternativ kan bero på flera saker. Men ett stort motargument är att kostnaden för den helt digitala försäljningen måste ju vara betydligt lägre än allt arbete kring att trycka skivor. Men att musiken fortfarande måste säljas på olika sorts media beror nog på dig och mig. Marknaden är inte riktigt färdig för det helt digitaliserade försäljningen och MP3-spelare. Men detta är nog en annan diskussion.
Att svenska myndigheter agerar som de gjort är förståss baklagligt. Allt för stora beslut har tagits på allt för låg nivå. Får se vart detta slutar, man kan ju förvänta sig en uppföljning av något slag.

Admin på Vi Musiker | www.alundgren.se | www.vibait.se | www.findthecd.com

Permanent länkAnmäl
2005-04-04 16:50
Bengt Lundbergs avatar
Inlägg: 2420
Instrument: Visa
En "uppgörelse" har enligt den här artikeln i Di gjorts mellan Bahnhof och Antipiratbyrån idag.

Min bedömning blir att båda parter bör vara skyldiga till någonting, annars gör man inte en uppgörelse i godo. Det kan ju handla om att de penningstinna bakom Antipiratbyrån köpte sig fria från utredningar som skulle kunna avsevärt försvåra deras framtida agerande. Det håller jag för troligt.

/Bengt
Moderator på Vi Musiker | www.lundberg-lagerstedt.se
Permanent länkAnmäl