Creative Commons, en alternativ upphovsrätt?

2005-10-18 00:43
Anders Lundgrens avatar
Inlägg: 664
Instrument: Visa
Jag har varit inne på området upphovsrätt tidigare här på sajten när jag tog upp Jonas Birgerssons brev i Aftonbladet, hur upphovsrättslagen skärptes, om man får sälja skivor i andra hand samt att musikförsäljningen nu ökar i Sverige och internationellt. Eftersom intresset varit lite svalt så tänkte jag nu prova igen.

Läste i Computer Sweden om Mathias Klang och Creative Commons, CC. Är det någon som läst om detta tidigare? Min uppfattning är att Creative Commons är för musikbranchen vad GNU General Public License är för mjukvarubranchen, i grova drag.

Idag gäller upphovsrätten för de verk man gör tillgängliga för andra. Denna medför vissa restriktioner som inte alltid är önskvärda, bland annat kan det vara svårt att hitta upphovsmannen/kvinnan. Genom att publicera verken under licenserna som Creative Commons har man möjlighet att anpassa reglerna för verket, t.ex. genom att tillåta användning för icke komersiellt syfte eller villkorad bearbetning. Läs mer om detta på sidan för Creative Commons licenser.

Mathias Klang efterfrågar en mer intensiv debatt i Sverige kring denna fråga så jag tänkte se hur intresset är. Är detta något som behövs och som man har användning för?

Admin på Vi Musiker | www.alundgren.se | www.vibait.se | www.findthecd.com

Permanent länkAnmäl