Musikförsäljningen i Sverige och internationellt

2005-08-08 23:28
Anders Lundgrens avatar
Inlägg: 664
Instrument: Visa
Läste en artikel i Computer Sweden om musikförsäljningen i Sverige. Det är glädjande nyheter för skivbolagen som nu får se ökande försäljningssiffror igen efter några års kräftgång. Men vad beror den på? Det är ju en debatt som pågått ett tag nu och orsakerna varierar beroende på vem man frågar - som vanligt. Skivbolagen hävdar att den minskade försäljningen berodde på priatkopiering över nätet och satte igång en jakt som upprört många. Detta var en reaktion som man kan reflektera över, är det strategiskt riktigt att kalla sina kunder för tjuvar och banditer? Inte heller har de stora bolagen visat någon större innovativitet när det gäller alternativa tekniker för att möta sina kunder, inte förän nu. I USA har man kommit längre med försäljning av musik över nätet och de svenska bolagen erkänner att man i Sverige inte har lika konsumentvänliga sajter som det amerikanska dito.

Tycker ni att skivbolagen skött detta bra? Kan man skylla den minskade försäljningen på piratkopiering eller är det så att det morderna samhället har andra saker som tar pengar från musikförsäljningen? Vi har nu mobiltelefoner, hemmabioanläggningar, bredband, dator- och TV-spel som i allt större utsträckning tar en del av bland annat pengar som kunde gå till skivor.

Admin på Vi Musiker | www.alundgren.se | www.vibait.se | www.findthecd.com

Permanent länkAnmäl
2005-08-09 12:26
Bengt Lundbergs avatar
Inlägg: 2420
Instrument: Visa
Jag har också läst artikeln. En webbsida som de refererar till är värd att läsa: Piercing the peer–to–peer myths: An examination of the Canadian experience by Michael Geist
Där finns också fler referenser som kan vara värda att läsa igenom.

En av slutsatser är:
Citat:
Although the music industry seems loath to discuss the matter publicly, according to an October 2004 Economist article, an internal music label study found that between 2/3 and 3/4 of recent sales declines had nothing to do with Internet music downloads.

Alltså: Mellan två tredjedelar och tre fjärdedelar av den minskade skivförsäljningen har ingenting alls med piratkopiering över nätet att göra.

Jag tycker att det är ganska klarlagt vid det här laget att det som ibland kallas för "skivkrisen" i första hand handlar om att en naturlig utveckling mot nya tekniska innovationer pågår som de traditionella skivbolagen stretar emot på ett mycket konservativt sätt. Om de istället släppte det gamla dammiga och såg till att använda de nya teknikerna till sitt bästa skulle de inte behöva ha någon kris. Det sätt som Apple säljer och distribuerar musik på, med stor framgång, är en bra vägvisare. Hittills har skivindustrin kämpat emot och hävdat att folk ska köpa sina CD-skivor på det sätt de alltid har gjort annars måste alla jordens länder lagstifta så att de tvingas fortsätta med det. Så upplever jag det som de multinationella storföretagen sysslar med, baserat bl. a. på ovanstående artikel och referenser.

Olaglig kopiering ska naturligvis bekämpas, precis som allt annat olagligt. Dock bör man se verkligheten som den är och inte förvanska den på det sätt som skivindustrin faktiskt har gjort.

En intressant följdfråga är ju vad detta betyder för alla musiker. För musiker är ju ändå det väsentligaste att kunna nå ut till en så stor publik som möjligt, eller? Om spridningen av en musikers musik hämmas av stelbent konservatism är det kanske dags att säga ifrån? För mig är det självklart att det idag borde finnas många försäljningsställen av musik i MP3-format enkelt nedladdningsbart, även svenska, men det gör det inte.

/Bengt
Moderator på Vi Musiker | www.lundberg-lagerstedt.se
Permanent länkAnmäl