Tre län etablerar Ungdomssymfonikerna tillsammans

2006-02-06 22:15
Bengt Lundbergs avatar
Inlägg: 2420
Instrument: Visa
Ny ungdomssymfoniorkester under ledning av Hans Ek.

Länsmusikorganisationerna i Gävleborg, Uppland och Västmanlands län startar ett treårigt utvecklingsprojekt för att skapa och etablera Ungdomssymfonikerna med ungdomar från de tre länen. Syftet är att ge ungdomar mellan 15 - 21 år möjlighet att spela symfoniorkester under professionell ledning och professionella instruktörer/inspiratörer.
Dirigent och konstnärlig ledare är Hans Ek.

Nu är Ungdomssymfonikernas hemsida öppen, se www.ungdomssymfonikerna.se där man också kan anmäla sig.

Intagning till orkestern sker från och med nu och fram till maj 2006. Anmälningsblanketter skickas ut till musik/kulturskolor samt folkhögskolor i Uppland, Västmanland och Gävleborg då man i första hand kommer att vända sig till ungdomar inom dessa tre län.
Sista anmälningsdag är 30 mars.
Provspelning kommer att ske i Uppsala 9 – 12 maj och inledande repetitionshelg går av stapeln i Gävleborg 9 – 11 juni, 2006.

För mer info, kontakta projektledare:
Margareta Norberg/Musik Gävleborg 026/14 67 71
Katarina Bonander/Musik i Uppland 018/ 17 19 37
Leif Östlund/Västmanlandsmusiken 021-40 36 24

Källor: Västmanlandsmusiken och Ungdomssymfonikerna

Moderator på Vi Musiker | www.lundberg-lagerstedt.se
Permanent länkAnmäl