Madeleine Peyroux skänker intäkter till Alla Kvinnors Hus

2007-04-16 13:59
Bengt Lundbergs avatar
Inlägg: 2420
Instrument: Visa
Hyllade jazzsångerskan Madeleine Peyroux skänker 10 kr per biljett till Alla Kvinnors Hus på två konserter i Sverige i vår. Stockholm, Berns den 24 april och Malmö, Kulturbolaget den 29 april. Biljetterna är släppta.

Alla Kvinnors Hus verksamhet består av tre delar: stöd och rådgivningsinsatser till våldsutsatta kvinnor och deras barn, tillhandahålla skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och deras barn samt sprida information och påverka samhället för att undvika att fler kvinnor utsätts för mäns våld. Madeleine Peyroux har ett starkt engagemang för utsatta kvinnor och barn och har valt att under hela sin Europaturné samarbeta med organisationer som aktivt arbetar för detta i varje stad.

Följande värderingar och ledord genomsyrar Alla Kvinnors Hus arbete med hjälpsökande kvinnor och också hur dom bemöter varandra inom Alla Kvinnors Hus:

Alla Kvinnors Hus
- arbetar för ett samhälle utan (mäns) våld mot kvinnor.
- kräver att samhället tar sitt ansvar och utdömer rättmätiga straff, samt inför obligatoriska behandlingsformer för förövarna.
- arbetar för ett samhälle där alla har samma friheter, rättigheter och möjligheter oavsett kön.
- tar avstånd från varje form av yttring där kvinnan framställs som ett objekt som kan köpas, säljas eller på annat sätt förnedras.

För mer information, besök: www.allakvinnorshus.org

Madeleine har svenska rötter men är född i USA, hennes mormor utvandrade från Sverige till New York på 1930-talet.
Se även tidigare nyheten: Madeleine Peyroux ger två sverigekonserter i april

Biljetterna kostar 310 kr + serviceavgift (varav 10 kr per biljett går Alla Kvinnors Hus).

Källa. EMA Telstar

Moderator på Vi Musiker | www.lundberg-lagerstedt.se
Permanent länkAnmäl