Regler för ViMusiker.se

2004-10-29 15:55
Anders Lundgrens avatar
Inlägg: 664
Instrument: Visa
Detta är reglerna för Vimusiker.se som ska följas!

1. Undvik att posta internetadresser för att beskriva din text, citera gärna från sidan istället. Detta för att ditt inlägg ska vara något värt även om sidan du hänvisade till inte längre finns kvar.

2. Om någon startar en tråd kring ett specifikt ämne, håll dig till detta och posta inte om du inte har något att tillföra tråden.

3. Angående reklam: Ingen som helst reklam får förekomma i Vi Musikers forum. Om något efterfrågas får man tipsa om detta, men om man är upphovsman bör man formulera sitt inlägg sakligt och objektivt.
Anser en moderator att inlägget kan tolkas som reklam så kan inlägget raderas direkt. Om en medlem önskar få information om en annan medlems tjänst, ska denne skicka ett PM till den aktuella medlemmen (se medlemmens profil).

4. Signaturen får bestå av högst två textrader och får endast innehålla en webbadress utan http:// (exempel: www.vimusiker.se).

5. Spam eller trakasserier via PM, eller annan form, får inte förekomma!

6. Personangrepp eller smutskastning av företag får inte förekomma. Använd konstruktiv kritik så det även framkommer vad som är bra, ViMusiker ska fungera som bollplank. Kritik skall baseras på fakta. Inlägg som bedöms som personangrepp eller smutskastning raderas av moderator.

7. Upphovsrättslagen måste följas. Varje medlem ska i förväg ta reda på om nödvändiga rättigheter finns att publicera någon annans text, bild eller musik. På anmodan från moderator ska publiceringsrätten kunna styrkas.

8. Inget som bryter mot svensk lag får förekomma i forumet. Länkar som föreslås till länkregistret får inte gå till sidor som bryter mot svensk lag. Administrationen för Vi Musiker har skyldighet att bistå polisen vid brottsundersökningar och kommer inte att skydda den medlem som begår brott inom ramen för Vi Musiker.

9. Det är tillåtet att delta under pseudonym, ett s.k. användarnamn. Dock är det en sak att vara anonym här, för den skull får ingen ljuga och påstå sig vara en annan person än den som den är. Medlemmar som inte kan förstå detta, utan påstår sig vara någon annan än han eller hon är, kommer att stängas av från medlemskapet i Vi Musiker.

10. I det publika forumet är det förbjudet att skriva ut sitt eller andras telefonnummer. Detta för att skydda er från brott och obehag. I medlemscommunityn är det dock tillåtet. Telefonnummer som användarnamn är inte tillåtet.

11. Posta inga dubbletter i forumet. En och samma sak skrivs bara en gång. Använd alltså inte "kopiera/klistra in" från en annan tråd exempelvis, utan skriv anpassat för den aktuella tråden från tangentbordet. Ny tråd om samma ämne kan givetvis bli aktuellt, men framställ då ärendet på nytt sätt.

12. I övrigt gäller sunt förnuft, bara för att något inte står med eller inte står ordagarant i reglerna kan det gälla/ej gälla. Annan regel kan gälla om så anges för respektive forum.
Utöver dessa regler gäller naturligtvis det medlemsavtal du som medlem godkänt vid registreringen.

13. Du skall följa Vi Musikers regler samt anvisningar från Admin-/moderatorgruppen. Avsteg från dessa regler eller vägran att följa admins eller moderators uppmaning kan medföra att ditt konto stängs av.

14. Du har som medlem en skyldighet att hålla dig informerad om vilka regler som gäller inom Vi Musiker. Då en regeländring blir aktuell, ska du ta del av den.


Administrationen för
ViMusiker.se

Admin på Vi Musiker | www.alundgren.se | www.vibait.se | www.findthecd.com

Permanent länkAnmäl