Fräscht sound Jazzgitarr

2006-02-19 11:44
Sopgubbens avatar
Inlägg: 10
Instrument: Visa
En klassisk moll 2-5-1 i D. Dvs Em7b5 - A7b9 - Dm7 är väldigt vanlig i jazzmusik.
Em7b5 utgår du från b5 (Bb) & kör Bb-Maj- Bb-moll sen Dm7.Sköönt sound garanterat istället för den vanliga approachen E-lokrisk - A-altererad - D-dorisk.
Jazza på!
Permanent länkAnmäl