Skalor??

2007-04-04 20:33
Malin s avatar
Inlägg: 37
Instrument: Visa
Nu är jag lite förvirrad av allt detta med skalor.
Alla de där underliga namnen; ters hit och kvint dit men de orden säger mig ingenting.

Vad är en skala?
Hur spelar man en skala?
Hur använder man en skala?

och så skulle jag gärna villja ha en bra förklaring om det där med vad kvint , ters, sekund och allt vad det nu heter, och andra tonen tredje tonen fjärde tonen osv.
hur vet man vad som är tex andra tonen?

hjälp? :)
//Malin
Permanent länkAnmäl
2007-04-04 20:52
Max Fredrikssons avatar
Inlägg: 54
Instrument: Visa
Ters, kvint mm används för att beskriva ett avstånd mellan två toner så vilken ton det blir beror på var man utgår ifrån. Om man utgår från C-dur och alltså börjar på tonen C så blir D=sekund, E=ters, F=kvart, G=kvint, A=sext, B=septima, Oktav=C. En prim, kvart, kvint och oktav kan vara förminskad, ren eller överstigande. En sekund, ters, sext och septima är stor eller liten. Förminskad eller en liten innebär att man sänker tonen ett halvt steg. Överstigande så höjer man tonen ett halvt steg.
Om man utgär från en annan grundton blir ju det t ex E-durs ters=G#, F-durs ters =A osv.

Skala är egentligen en samling toner och används oftast när man skall improvisera. T ex vid blues eller rock används ofta den pentatoniska skalan. Vid C-dur består den av C, D, E, G, A. Inom jazzen använder man flera olika skalor beroende på vilken typ av ackord som skall improviseras till.
Permanent länkAnmäl
2007-04-05 10:11
spinouts avatar
Inlägg: 46
Instrument: Visa
hej (bara storslagna du)

för mig är skalor ofta förskippat med musikstil. Blues skala till blues exempelvis.
Många blandar skalor, kanske dur och blues och får en intressant kombination. Jag spelar ofta halva solon i dur och lägger på nån bluesskala mitt i för att förvirra...
Permanent länkAnmäl