Notsystemet: Tempo och nyans

2005-02-12 17:26
Bengt Lundbergs avatar
Inlägg: 2420
Instrument: Visa
Tempobeteckningar
Tempobeteckningar talar om hur hastigt (eller långsamt) man ska spela ett visst stycke, eller en del av ett stycke. Här kan ni se vad dessa beteckningar heter på svenska, italienska, engelska och tyska. I konsertmusiken förekommer nästan bara italienskan.

Svenska160159Italienska160159Engelska160159Tyska
Mycket långsamt 159 Largo 160 Very slow 159 Sehr langsam
Långsamt160 159 Lento 160 159 Slow160159Langsam
Långsamt gående159Andante160Medium slow159Nicht zu langsam
Måttligt fort 160 Moderato160 Medium swing159Nicht zu langsam
Lätt, dansande 159 Allegretto 160 Bounce 159 Nicht zu schnell
Raskt 160 160 Allegro 159 159 Bright 160 Schnell
Raskt 160 160 Allegro 159 159 Lively 160 Schnell
Hastigt 160160 Presto 159 159 Fast 159 159 Sehr schnell
Mycket hastigt 159 Vivace 160 Very fast 160 Sehr schnell

Nyanseringstecken
De vanligaste nyanseringstecknen är följande:
PPP = Piano pianissimo = så svagt som möjligt
PP = Pianissimo = mycket svagt
P = Piano = svagt
mp = mezzo piano = medelsvagt
mf = mezzo forte = medelstarkt
f = Forte = starkt
ff = Fortissimo = mycket starkt
fff = Forte fortissimo = så starkt som möjligt

De hittills nämnda utförandetecknen är fixerade anvisningar, alltså de anger bestämt en viss hastighet eller styrkegrad. Det finns ett stort antal ”musikaliska konstord”, ord som anger ett utförande i rörelse. Exempel:
(Rit) Ritardando (Långsammare)
(Rall) Rallentando (Långsammare)
(Rit) Ritenuto (Långsammare)
Stringendo (Hastigare)
Accelerando (Hastigare)

Nyanseringstecken i rörelse:

För starkare: 157 eller crescendo (cresc.)

För svagare: 158 eller diminuendo (dim.)

Det finns angivelser för två spelsätt rörande anslaget: Staccato och legato. Staccato betecknas med stacc eller staccato men kan också anges med punkter över eller under noterna. Legato anges med bågar över noterna.
Staccato innebär att man försöker spela noterna så korta som möjligt, men givetvis med anpassning till styckets karaktär. Vid legato försöker man spela så sammanhängande eller ”bundet” som möjligt.
Ett tredje spelsätt rörande anslaget finns. Det är en kombination av staccato och legato och betecknas portato (buret). Det anges med både punkter och bågar.
Moderator på Vi Musiker | www.lundberg-lagerstedt.se
Permanent länkAnmäl
2005-09-20 14:08
Johanness avatar
Inlägg: 17
Instrument: Visa
Bra artikel, men väldigt ofullständig, en utökning vore inte helt fel.
Permanent länkAnmäl
2005-09-20 15:53
Bengt Lundbergs avatar
Inlägg: 2420
Instrument: Visa
tisdag 20 september 2005, kl 14:08 skrev Johannes
Bra artikel, men väldigt ofullständig, en utökning vore inte helt fel.
Kanske du kan skriva ett komplement här, Johannes? Det vore bra.
Moderator på Vi Musiker | www.lundberg-lagerstedt.se
Permanent länkAnmäl
2005-09-20 21:48
Johanness avatar
Inlägg: 17
Instrument: Visa
tisdag 20 september 2005, kl 15:53 skrev Bengt
tisdag 20 september 2005, kl 14:08 skrev Johannes
Bra artikel, men väldigt ofullständig, en utökning vore inte helt fel.
Kanske du kan skriva ett komplement här, Johannes? Det vore bra.


Kanske, kanske inte. Jag har dock en tendens att ta på mig en massa projekt som jag aldrig slutför. ^^ Jag skall inte lova något.
Permanent länkAnmäl
2006-03-18 15:01
Jonas Valfridssons avatar
Inlägg: 80
Instrument: Visa
Fin liten introduktion. Det bör nog dock påpekas att notation inte har absoluta sanningar, det rör sig alltid om en interpretation av notbilden. Jag vill kommentera några saker:

Staccato betyder INTE att noterna ska spelas så kort som möjligt. Staccato betyder att noterna ska spelas åtskilda, vilket naturligtvis gör att de behöver kortas av en aning. Jag tror standardinterpretationen av "kortas av" brukar vara till hälften av det ursprungliga notvärdet.

Det är heller inte helt vanligt att ppp skulle stå för svagast möjliga nyans. I nyare notation existerar vanligen även pppp eller ännu fler. Även nyare notation som a niente (till "inget") förekommer mer frekvent.
Skillnaden mellan nyanserna pp och ppp är inte en fråga så mycket om volym som om klang; oftast interpreteras pp som mycket svagt, men med bibehållen full instrumentklang. ppp blir ofta inte så mycket svagare rent decibelmässigt, snarare blir klangen vekare; instrumentalisten riskerar klang för svagare nyans.
Samma sak gäller vid stark nyans: ff mycket starkt, med full klang; fff mycket starkt, prioritera inte klangen.
Dynamiknotation (ppp-fff) är helt enkelt en mer komplicerad sak en en volymratt på ett mixerbord.

Men som sagt, nu komplicerar jag sakerna. Som en introduktion till notation är din artikel helt adekvat.
Permanent länkAnmäl
2006-04-26 18:21
Sigvard Blixts avatar
Inlägg: 1029
Instrument: Visa
Ett litet tilläg till ovanstående: Beteckningen "largo" betyder egentligen "brett". Jmf. eng. "large", och behöver inte med nödvändighet ha något med tempot att göra, Sant är emellertid att musik med denna beteckning oftast spelas lugnt för att inte säga majestätiskt.

/Sigvard Blixt, Örebro. Bas, gitarr samt PA-system!

Permanent länkAnmäl