Upphovsrätten gäller!

2004-12-10 02:19
Bengt Lundbergs avatar
Inlägg: 2420
Instrument: Visa
Upphovsrätt

Tänk på upphovsrättsinnehavarnas ensamrätt till sina verk. Det gäller bilder, text och musik.
När man skriver en artikel kan man lägga in bilder. Det är då mycket viktigt att de bilder ni infogar i er artikel är era egna eller att ni har fått upphovsmannens tillstånd att använda bilderna ifråga.
Det strider mot ViMusiker.se's regler att lägga upp en bild som artikelförfattaren inte har tillstånd till att använda. Det kan alltså leda till avstängning från Vi Musiker.se att göra så.

Lagtexten i sin helhet finns här: Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
Moderator på Vi Musiker | www.lundberg-lagerstedt.se
Permanent länkAnmäl