Välkommen till nya Vi Musiker

Detta är mötesplatsen för alla musiker och musikintresserade. Vi Musiker är avsedd för alla kategorier av musik-arbetare och musikintresserade. Alla svenska musiker samt också dem från övriga Norden som förstår svenska är välkomna.

Varför bli medlem?

Utövar du eller jobbar du med musik? Oavsett vilken musiksmak du har, ålder, kunskapsnivå eller ambition - här finns något för alla. Vi Musiker ger en god möjlighet att utbyta tankar, idéer, kunskaper och erfarenheter med musiker inom andra musikaliska områden än de man själv praktiserar och också med musikintresserade av annan ålder än den man själv befinner sig i. Musik är livet.

Skaffa ett konto nu - det är gratis!

*
*
*
*
*
*
*
*
CAPTCHA

* Skriv in texten du ser på bilden ovan:
Nästa >